Postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Lecz poznałem że i to jest gonitwą za wiatrem. Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża zwątpienie...


nadzieja